Herkules

Jacek Napieralski

Północna część gwiazdozbioru nigdy nie zachodzi w naszych szerokościach geograficznych. Ciekawostką jest znajdujący się tu punkt, tzw. apeks, w stronę którego porusza się po swojej orbicie w Galaktyce Słońce. Okazuje się, że nasza planeta wraz z całym Układem Słonecznym porusza się tak szybko, że w ciągu sekundy pokonuje odległość 20 kilometrów! W Herkulesie znajdziemy również najjaśniejszą gromadę kulistą nieba północnego, oznaczoną symbolem M13. Jest to mała mglista plamka, ledwo dostrzegalna gołym okiem. Gromady kuliste nie rozpraszają się w przestrzeń tak jak gromady otwarte, ponieważ miliony gwiazd są tam tak gęsto upakowane, że ich bardzo silne pole grawitacyjne "żelazną ręką" utrzymuje całą taką wielką gromadę. Najjaśniejsza gwiazda w Herkulesie to złotawoczerwona Rutilicus, inaczej Ras Algethi. Odległość do Rutilicus wynosi 192 lata świetlne. Wokół niej krąży jeszcze niewidoczny towarzysz.